Giải bài 1 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.

Đề bài 1 Trang 39 SGK Công nghệ 6:

Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người.

Lời giải câu 1 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6:

Nhà ở là nơi trú ngụ của con người, nơi sinh hoạt về tinh thần và vật chất của mọi thành viên trong gia đình.

(BAIVIET.COM)