Giải bài 1 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 12: Nhà Trần thành lập.

Đề bài 1 Trang 38 SGK Lịch sử 4:

Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu 1 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

– Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Giặc phương Bắc thường xuyên rình rập.

– Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

– Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng.

– Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.

(BAIVIET.COM)