Giải bài 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Đề bài 1 Trang 38 SGK Địa lí 9:

Cho bảng số liệu:

giai bai 1 trang 38 sgk dia li lop 9 - de bai

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Lời giải câu 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 9:

a) – Xử lí số liệu

Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (%)

Loại cây19902002
Tổng số100,0100,0
Cây lượng thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác15,116,9

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây sinh năm 1990 và 2002

giai bai 1 trang 38 sgk dia li lop 9 - loi giai

b) Nhận xét:

– Cây lương thực: diện tích giao trồng tăng 1845,7 nghìn ha , nhưng tỉ trọng giảm từ 71,6 % (năm 1990) xuống còn 64,9 % (năm 2002).

– Cây công nghiệp : diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng từ 13,3% (Năm 1990) lên 18,2% (Năm 2002).

– Cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác: diện tích gieo trồng tăng 807,7 nghìn ha, và tỉ trọng tăng từ 15,1% (năm 1990) lên 16,9% (Năm 2002)

BAIVIET.COM