Giải bài 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng.

Đề bài 1 Trang 38 SGK Địa lí 7:

Nêu những nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng.

Lời giải câu 1 Trang 38 SGK Địa lí lớp 7:

– Nhóm nguyên nhân tích cực và tiêu cực:

  • Tích cực (có tác động tốt đến kinh tế – xã hội): di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở vùng núi hay vùng ven biển.
  • Tiêu cực (tác động xấu đến kinh tế – xã hội): nông dân di cư tự do vào đô thị tìm kiếm việc làm, di dân tị nạn (do hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt).

– Nhóm các nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân xã hội:

  • Nguyên nhân tự nhiên: thiên tai, hạn hán.
  • Nguyên nhân xã hội: xung đột, chiến tranh, đói nghèo.

(BAIVIET.COM)