Giải bài 1 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Đề bài 1 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Lời giải câu 1 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Ví dụ: Một người ngồi trên xe buýt đang chuyển động thì người đó chuyển động so với ngôi nhà bên đường nhưng đứng yên so với xe buýt

(BAIVIET.COM)