Giải bài 1 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

Đề bài 1 Trang 37 SGK Sinh học 6:

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Lời giải câu 1 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

* Nước: rất cần cho các hoạt động sống của cây do nước tham gia vào quá trình hô hấp, quang hợp, vận chuyển các chất, tham gia chuyển hóa các chất,… Nếu thiếu nước cây sẽ chậm sinh trưởng phát triển và có thể chết nhanh chóng. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).

* Muối khoáng: rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân, muối kali). Thiếu muối khoáng cây sẽ còi cọc, chậm phát triển và có thể mắc rất nhiều bệnh. Nhu cầu muối khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây.

BAIVIET.COM