Giải bài 1 Trang 37 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 37 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 10: Hóa trị.

Đề bài 1 Trang 37 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Lời giải câu 1 Trang 37 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

(BAIVIET.COM)