Giải bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077).

Đề bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử 4:

Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

giai bai 1 trang 36 sgk lich su lop 4 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4:

– Cuối năm 1076, quân Tống kéo theo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu kéo vào xâm lược nước ta do quách Qùy chỉ huy.

– Tại các phòng tuyến, quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc.

– Quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.

– Quân ta lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại giặc khiến cho giặc khiếp đảm, vội vã bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy.

(BAIVIET.COM)