Giải bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài 1 Trang 36 SGK Lịch sử 11:

Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lời giải câu 1 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 11:

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

– Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng

– Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

(BAIVIET.COM)