Giải bài 1 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10

Giải bài 1 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10, phần bài tập Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Đề bài 1 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10:

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lời giải câu 1 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10:

Giai bai 1 Trang 35 SGK Hoa hoc lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)