Giải bài 1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động tròn đều là gì?

Lời giải câu 1 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

(BAIVIET.COM)