Giải bài 1 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 10: Chùa thời Lý.

Đề bài 1 Trang 34 SGK Lịch sử 4:

Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng?

Lời giải câu 1 Trang 34 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vì lúc bấy giờ, đạo phật được truyền bá rộng rãi trong cả nước. Các vua thời Lý đều theo đạo phật, nhân dân nhiều người cũng theo đạo Phật.

– Chùa được xây dựng ở khắp kinh thành, làng, xã để làm nơi nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật.

– Chùa còn là trung tâm văn hoá của các làng xã.

(BAIVIET.COM)