Giải bài 1 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ.

Đề bài 1 Trang 33 SGK Sinh học 8:

Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 33 SGK Sinh học lớp 8:

Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co của cơ là:

– Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều tế bào cơ.

– Tế bào cơ được cấu tạo từ các tơ cơ gồm các tơ mảnh (trơn) và tơ dày (có mấu sinh chất) xếp song song và xen kẽ nhau.

– Khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ.

BAIVIET.COM