Giải bài 1 Trang 33 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 33 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 9: Công thức hóa học.

Đề bài 1 Trang 33 SGK Hóa học lớp 8:

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên từ một … nên công thức hóa học chỉ gồm một … còn … tạo nên từ hai, ba … Nên công thức hóa học gồm hai, ba … Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số … có trong một…

Lời giải câu 1 Trang 33 SGK Hóa học lớp 8:

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử hợp chất.

(BAIVIET.COM)