Giải bài 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài 1 Trang 33 SGK Địa lí 9:

Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.

Lời giải câu 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9:

– Các vùng trồng lúa của nước ta phân bố chủ yếu ở các đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miền Trung. Ngoài ra, còn có ở các cánh đồng thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

– Các vùng này có nhiều điều kiện thuận lợi là: đồng bằng phù sa màu mỡ, cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp tốt, nhất là về thuỷ lợi, đông dân cư,…

BAIVIET.COM