Giải bài 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Đề bài 1 Trang 33 SGK Địa lí 6:

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

Lời giải câu 1 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6:

– Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi.

+ Lớp vỏ Trái Đất dày từ 5 đến 70 km, cấu tạo bởi các lớp đá rắn chắc. Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao nhưng cao nhất cũng chỉ tới 1000ºC.

+ Lớp trung gian dày gần 3000 km, cấu tạo bởi các vật chất ở trạng thái quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng 1500ºC đến 4700ºC.

+ Lớp lõi Trái Đất dày trên 3000 km, cấu tạo bởi các vật chất ở trạng thái lỏng và rắn, nhiệt độ cao nhất tới 5000ºC.

(BAIVIET.COM)