Giải bài 1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 6: Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

Đề bài 1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Dự đoán xem chu kì dao động T của một con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng l, m, α của nó như thế nào? Làm cách nào để kiểm tra từng dự đoán đó bằng thí nghiệm?

Lời giải câu 1 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 32 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)