Giải bài 1 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Địa lí 6:

Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22 – 6 và 22 – 12.

Giai bai 1 Trang 30 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6:

– Ở vị trí hạ chí (22 – 6), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời. Lúc này đường phân chia sáng tối đi qua trước vòng cực Nam và ở sau vòng cực Bắc.

⟹ Vì vậy, từ Xích đạo trở lên cực Bắc mọi nơi đều có ngày dài hơn đêm.

Hơn nữa, vào ngày này ánh sáng mặt trời còn chiếu thẳng góc xuống mặt đất ở vĩ tuyến 23º27’B (chí tuyến Bắc), do đó ở mọi nơi thuộc nửa cầu Bắc không chỉ có ngày dài hơn đêm, mà còn là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ở nửa cầu Nam hiện tượng sẽ ngược lại.

– Ở vị trí đông chí (22 – 12), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. Lúc này, đường phân chia sáng tối đi qua trước vòng cực Bắc và ở phía sau vòng cực Nam.

⟹ Vì vậy từ Xích đạo xuống cực Nam mọi nơi đều có ngày dài hơn đêm.

Hơn nữa, vào ngày này ánh sáng mặt trời còn chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23º27’N (chí tuyến Nam), do đó ở mọi nơi thuộc nửa cầu Nam không chỉ có ngày dài hơn đêm, mà còn là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ớ nửa cầu Bắc hiện tượng sẽ ngược lại.

(BAIVIET.COM)