Giải bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981).

Đề bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử 4:

Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Lời giải câu 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 4:

– Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng Đinh Liễn bị ám hại, con trai thứ Đinh Toàn lên ngôi còn quá nhỏ.

– Nhân cơ hội đó, Quân Tống đem quân sang xâm lược nước ta.

– Trong bối cảnh đó, Triều đình đã họp và quyết định đưa Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

(BAIVIET.COM)