Giải bài 1 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh.

Đề bài 1 Trang 28 SGK Sinh học 7:

Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

Lời giải câu 1 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh là:

– Cơ thể có kích thước hiển vi.

– Cơ thể chỉ có cấu tạo 1 tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.

– Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

– Phần lớn: dị dưỡng; di chuyển bằng chân giả, lông bơi hoặc roi bơi, một số không di chuyển.

BAIVIET.COM