Giải bài 1 Trang 28 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 28 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

Đề bài 1 Trang 28 SGK Địa lí 7:

Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Lời giải câu 1 Trang 28 SGK Địa lí lớp 7:

– Làm nương rẫy:

  • Rừng hay xavan bị đốt làm nương rẫy.
  • Sử dụng công cụ thô sơ, ít chăm bón, năng suất thấp, làm đất bạc màu.

– Làm ruộng, thâm canh lúa nước:

  • Ở những nơi có nguồn lao động dồi dào và chủ động tưới tiêu, người ta làm ruộng , thâm canh lúa nước.
  • Thâm canh lúa cho phép tăng vụ, tăng năng suất, nhớ đó sản lượng cũng tăng lên.

– Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn (trang trại, đồn điền):

  • Trồng cây công nghiệp và chăn nuôi chuyên môn hóa theo quy mô lớn xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.
  • Tạo ra khối lượng sản xuất hàng hóa lớn và có giá trị cao, nhưng phải bám sát nhu cầu của thị trường.

(BAIVIET.COM)