Giải bài 1 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Lực cản của không khí là nguyên nhân chính gây ra sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí.

+ Nếu hai vật cùng kích thước, khối lượng khác nhau: Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

+ Nếu hai vật cùng khối lượng, kích thước khác nhau: Vật có bề mặt tiếp xúc với không khí nhỏ sẽ rơi nhanh hơn vật có bề mặt tiếp xúc với không khí lớn.

(BAIVIET.COM)