Giải bài 1 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Sinh học 11:

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11:

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình sống, sinh trưởng, phát triển của cây lúa:

– Nitơ tham gia cấu tạo nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục,…

– Cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém phát triển, năng suất và chất lượng thấp.

(BAIVIET.COM)