Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4:

– Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục và tranh giành nhau ngôi vàng.

– Quân cát cứ ở địa phương nổi dậy, chia đất nước thàng 12 vùng, lập chính quyền riêng. Đất nước chia cắt, ruộng đồng, làng mạc bị tàn phá.

– Bên ngoài, quân thù đang lăm le xâm lược nước ta.

(BAIVIET.COM)