Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 10:

Hãy trình bày vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô – ma?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10:

Sự phát triển của thủ công nghiệp làm cho sản xuất hàng hóa tăng nhanh, quan hệ thương mại mở rộng. Thương mại phát đạt đã thúc đẩy mở rộng lưu thông tiền tệ, tạo điều kiện cho kinh tế các nhà nước Địa Trung Hải phát triển mau lẹ.

(BAIVIET.COM)