Giải bài 1 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Địa lí 6:

Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6:

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm vì:

– Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng của trục trên mặt phẳng quỹ đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời), làm cho Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

– Nửa cầu nào nghiêng về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì nóng; nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì lạnh trong năm.

(BAIVIET.COM)