Giải bài 1 Trang 26 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 26 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đề bài 1 Trang 26 SGK Sinh học 12:

Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.

Lời giải câu 1 Trang 26 SGK Sinh học lớp 12:

Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực:

Mỗi NST chứa 1 phân tử ADN có thể dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào. Mỗi tế bào sinh vật nhân thực lại thường chứa NST, NST có thể xếp gọn vào nhân tế bào và di chuyển dễ trong quá trình phân chia tế bào là do các NST liên kết với các protein và co xoắn lại ở các mức độ khác nhau.

(BAIVIET.COM)