Giải bài 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Đề bài 1 Trang 25 SGK Sinh học 7:

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Lời giải câu 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 7:

Dinh dưỡng của trùng kiết lị và trùng sốt rét

+ Điểm giống nhau:

– Trùng kiết lị và trùng sốt rét đều thuộc nhóm động vật nguyên sinh có đời sống kí sinh.

– Đối tượng tấn công là tế bào hồng cầu ở người.

+ Điểm khác nhau:

– Trùng kiết lị sau khi đến ruột sẽ chui ra khỏi bào xác, gây các vết loét ở niêm mạc ruột rồi nuốt hồng cầu ở đó để tiêu hóa chúng.

– Trùng sốt rét sau khi được truyền vào máu người sẽ chui vào tế bào hồng cầu để kí sinh và sinh sản. Sau khi tạo được nhiều trùng sốt rét trong tế bào hồng cầu, chúng sẽ phá vỡ tế bào và chui ra ngoài, tấn công tế bào hồng cầu khác.

BAIVIET.COM