Giải bài 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật.

Đề bài 1 Trang 25 SGK Sinh học 6:

Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Lời giải câu 1 Trang 25 SGK Sinh học lớp 6:

Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất đa dạng. Tùy loại tế bào, vị trí của chúng trong cơ quan và cơ thể thực vật,… mà chúng có kích thước và hình dạng khác nhau.

BAIVIET.COM