Giải bài 1 Trang 25 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 25 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử.

Đề bài 1 Trang 25 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ thích hợp:

“Chất được phân chia thành hai loại lớn … và … Đơn chất được tạo nên từ một … còn … được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.”

“Đơn chất lại chia thành … và … Kim loại có ánh kim dẫn điện và nhiệt, khác với … không có những tính chất này(trừ than chì dẫn điện được).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất … và hợp chất …

Lời giải câu 1 Trang 25 SGK Hóa học lớp 8:

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”

“Đơn chất lại chia thành kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất trên (trừ than chì dẫn điện được).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

(BAIVIET.COM)