Giải bài 1 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 4: Sử dụng và bảp quản trang phục.

Đề bài 1 Trang 25 SGK Công nghệ 6:

Vì sao sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người ?

Lời giải câu 1 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 6:

Sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người vì việc này có tác động nhất định đến kết quả công việc và thiện cảm của mọi người đối với mình.

(BAIVIET.COM)