Giải bài 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á.

Đề bài 1 Trang 24 SGK Địa lí 8:

Em hãy cho biết, tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của châu Á?

Lời giải câu 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 8:

Vì: Nhật Bản sớm thực hiện cải cách Minh Trị vào nửa cuối thế kỉ XIX, mở rộng quan hệ với các nước phương tây, giải phóng đất nước thoát khỏi mọi ràng buộc lỗi thời của chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho nền kinh tế Nhật phát triển nhanh chóng.

BAIVIET.COM