Giải bài 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Đề bài 1 Trang 24 SGK Địa lí 6:

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

Lời giải câu 1 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6:

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ sẽ tiện lợi cho việc tính giờ và giao dịch trong nước và trên thế giới. Vì với việc chia làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng 15 độ kinh tuyến, các địa phương nằm trong cùng một khu vực sẽ thống nhất một giờ. Do đó không phải tính toán chuyền đồi thời gian giữa các địa phương trong cùng khu vực giờ.

(BAIVIET.COM)