Giải bài 1 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 1 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Có thể dùng lực kế nhạy để đo lực căng bề mặt và hệ số căng bề mặt của chất lỏng không dính ướt theo phương pháp nêu trong bài được không?

Lời giải câu 1 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Ta có thể sử dụng lực kế nhạy để đo lực căng bề mặt và hệ số căng bề mặt của chất lỏng không dính ướt theo phương pháp nêu trong bài.

(BAIVIET.COM)