Giải bài 1 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề bài 1 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Lời giải câu 1 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Ta phải xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt, kể từ lúc ở điểm mốc, xe dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bằng bao nhiêu.

Công thức tính vận tốc tức thời:

v = Δs/Δt

(BAIVIET.COM)