Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 7: Bài tập chương I – Các thí nghiệm của Menđen.

Đề bài 1 Trang 22 SGK Sinh học 9:

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

Lời giải câu 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: a

Giải thích:

Theo đề ra, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

Quy ước gen:

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dài,

Sơ đồ lai:

giai bai 1 trang 22 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)