Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 6: Quan sát tế bào thực vật.

Đề bài 2 Trang 22 SGK Sinh học 6:

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 6:

– Giống nhau:

+ Đều là tế bào thực vật.

– Khác nhau:

+ Tế bào biểu bì vảy hành: hình đa giác xếp xít nhau, màu trắng.

+ Tế bào thịt quả cà chua chín: tế bào gần tròn, xếp rời rạc, màu hồng nhạt.

BAIVIET.COM