Giải bài 1 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Môi trường nhiệt đới.

Đề bài 1 Trang 22 SGK Địa lí 7:

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.

Lời giải câu 1 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7:

– Nóng quanh năm (trên 20ºC) và có hai thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm khi Mặt Trời đi qua thiên đỉnh.

– Có một thời kì khô hạn; càng gần chí tuyến càng kéo dài từ 3 – 9 tháng (hoặc mưa tập trung vào một mùa); càng gần chí tuyến mùa mưa càng ngắn dần và lượng mưa từ 500 – 1.500mm.

(BAIVIET.COM)