Giải bài 1 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 39: Độ ẩm của không khí.

Đề bài 1 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10:

Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy?

Lời giải câu 1 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 1 Trang 213 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)