Giải bài 1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Đề bài 1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?

Lời giải câu 1 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 21 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)