Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40).

Đề bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa).

Lời giải câu 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 4:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ra đời trong hoàn cảnh:

  • Hai Bà Trưng sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, nên hai chị em sớm có lòng căm thù giặc.
  • Lúc bấy giờ, Trưng Trắc và chồng là Thi Sách liên kết các thủ lĩnh để chuẩn bị nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định giết hại.
  • Do đó, Hai Bà Trưng quyết tâm đứng lên khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

  • Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
  • Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.
  • Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân.
  • Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu giả dân thường trốn về Trung Quốc.

Kết quả:

  • Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.

(BAIVIET.COM)