Giải bài 1 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 32: Kính lúp.

Đề bài 1 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Các dụng cụ quang phổ bổ trọ có tác dụng tạo ra ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác.

Lời giải câu 1 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 208 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)