Giải bài 1 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch.

Đề bài 1 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Lời giải câu 1 Trang 203 SGK Vật lý lớp 12:

Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra là :

– Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

– Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

– Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

(BAIVIET.COM)