Giải bài 1 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài 1 Trang 203 SGK Sinh học 12:

Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

Lời giải câu 1 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12:

Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái:

Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời một cách trực tiếp qua quang hợp. Một phần năng lượng tích tụ trong sinh vật sản xuất được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo. Như vậy, năng lượng trong hệ sinh thái được khởi đầu từ năng lượng mặt trời thông qua quang hợp của cây xanh.

Ví dụ, trong chăn nuôi người ta cung cấp thêm ánh sáng để thay đổi chu kì sinh học ép gà ăn nhiều, tăng khối lượng hay thắp sáng kích thích thời gian nở hoa thanh long sớm hơn…

(BAIVIET.COM)