Giải bài 1 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 1 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10:

Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt?

Lời giải câu 1 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10:

Khi phần màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ bị chọc thủng thì phần màng xà phòng còn lại trong khung dây đã tự co lại để giảm diện tích tới mức nhỏ nhất, đồng thời tác dụng lên vòng dây những lực kéo căng đều theo theo phương vuông góc với vòng dây, làm cho còng dây có dạng hình tròn. Những lực kéo căng này gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.

Lực căng bề mặt của chất lỏng có phương tiếp tuyến với mặt thoáng và vuông goc với đường giới hạn của mặt thoáng, có chiều sao cho tác dụng của lực này làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

(BAIVIET.COM)