Giải bài 1 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 1 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những … loại này, những … loại kia, thì trong hóa học nói … hóa học này … hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng … trong hạt nhân đều là … cùng loại, thuộc cùng một … hóa học.

Lời giải câu 1 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong hóa học nói là nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

(BAIVIET.COM)