Giải bài 1 Trang 199 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 199 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương.

Đề bài 1 Trang 199 SGK Sinh học 7:

Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ:

Lời giải câu hỏi 1 Trang 199 SGK Sinh học lớp 7:

Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi những loài gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo …), gia cầm (gà, vịt, ngan …), cá, tôm, ba ba, lươn. Các hình thức nuôi tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đinh và từng địa phương. Có trường hợp thì chăn thả để con vật tự kiếm ăn và cho ăn thêm. Có trường hợp nuôi nhốt trong chuồng trại và cung cấp toàn bộ thức ăn cho vật nuôi.

(BAIVIET.COM)