Giải bài 1 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 38: Phản ứng phân hạch.

Đề bài 1 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12:

So sánh quá tình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Lời giải câu 1 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 198 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)