Giải bài 1 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 1 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975).

Đề bài 1 Trang 198 SGK Lịch sử 12:

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

Lời giải câu 1 Trang 198 SGK Lịch sử lớp 12:

Thời gianThắng lợi tiêu biểu
21 – 7 – 1954Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương
1959 – 1960Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “chiến lược Aixenhao”.
20 – 2 – 1960Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đã làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ – Ngụy.
9 – 1960Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
1961 – 1965Đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
1965 – 1968Đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
Năm 1968Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân
1969 – 1973Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.
Năm 1972Tổng tiến công chiến lược
Năm 1973Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.
21 – 7 – 1973Ký kết Hiệp định Pari

(BAIVIET.COM)