Giải bài 1 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 1 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội.

Đề bài 1 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12:

Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người?

Lời giải câu 1 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12:

Chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của xã hội. Nếu thiếu dinh dưỡng trong một thời kỳ mang thai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả sự phát triển trí tuệ của thai nhi …

(BAIVIET.COM)